054-4206705 
 
 
 
אז בהלוך ירמיהו...
 

 

 

סיור אל התהפוכות של תקופת בית ראשון.
  שנאות ופחדים
    קנאה לאל, בצד עבודת אלילים
       רגעי שיא ורגעי שפל
         ומדרון חלקלק המוביל אל
           החורבן
       
        
משך הסיור כשלוש שעות

  יום ה' 28.07 כו' תמוז
בשעה 20:00

המחיר: 100 ש"ח למשתתף.

 להרשמה: