מחורבן לגאולה
סיפורו המופלא של הרובע היהודי.

ערב יום ירושלים
כז" אייר תשע"א
31.05.2011
בשעה 20:00
 
   
המלחמה הלא נודעת
סיפורה של החטיבה הירושלמית במלחמת ששת הימים

יום ירושלים
כ"ח אייר תשע"א
01.06.2011
בשעה 18:00